Изберете език:


         Съюз по хранителна промишленост

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

ПОКАНА

Единадесeта национална конференция

”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки и актуални проблеми на законадателството в областта

на храните” на теми :

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2018/775

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ

09 .07 . 2020 г.

Дом на науката и техниката , гр. София, ул. „Г.С. Раковски „ 108, зала № 4, ет.2

ЦЕЛ: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Дискусия по всички въпроси, представляващи интерес за производителите от хранителния бранш относно проверки от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Симпозиумът ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно.

09 юли , четвъртък , 2020 г. 10,30-17,00 часа

Модератор: проф. д-р Йордан Гогов

10:30-12:30

Представяне и коментар на приетия нов Закон за агрохранителната верига

Докладва: представител на ЦОРХВ

Представяне и коментар на приетия нов Закон за храните

Докладва: лектор от МЗХГ

12:30-13:30         Обедна почивка

 

 

13:30-17.00

Представяне и коментар наРегламент за изпълнение (EC) 2018/775 за определяне на правилата за прилагане на чл. 26, параграф 3 от Регламент (EC) №1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите по отношение на правилата за посочване на страната на произход или мястото на произход на основната съставка на дадена храна.

Докладва: лектор от МЗХГ

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

На поставените въпроси отговарят: проф. д-р Йордан Гогов, експерти от МЗХГ, от БАБХ

от ЦОРХВ и др. В дискусията на вашите въпроси ще отговарят представители на фирма Шонхер: адвокат Елена Тодорова- специалист национално и еврейско законодателство по регулациите за храни, опаковки, етикетирате и т.н. и адв. Галина Петкова - специалист картелни споразумения, игри, промоции, награди и т.н.

Фирмени презентации от сферата на лабораторния контрол в помощ на новия закон за храните : Алименти – Пловдив; „Алмитест“- София и РВС-Русе, РВС Пловдив и РВС София

Как да защитим системата си за самоконтрол пред контролните органи ?

Докладва БАБХ

Закриване на семинара и раздаване на сертификати.

Заявка за участие

Име и фамилия ……………………………………………………………….………………………………………………………………….

Месторабота …………............................................бранш..............................Длъжност………......……….....

П.Код………град………….........……………ул.№…….............………………………………Тел.......................………….

Данни за фактура:адрес: град………………………ул.№……………..........………………………

ЕИК …………………......................................М.О.Л. …………………………..………….…………….

Дата ……………………                                                                                            Подпис:.....................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 03.07. 2020 г. на адрес:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или София 1000, ул. Раковски 108, офис 408,Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 03.07. 2020 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участиее 60 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е   50 лв. без ДДС

-   инспектори от БАБХ, научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици не плащат такса за участие.

-   В платената такса са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски

3. Регистрацията на участниците е на 09.07.20 год. от 9,30 до 10, 30 часа в зала № 4 ,ет.2

Дом на техниката, гр. София, ул. Г С Раковски 108

4. Занятията се провеждат в същата зала от 10,30 до 17,00 часа

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:             АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                      

Съюз по хранителна промишленост                        Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                       София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                             Тел/Факс: (02) 987-47-44

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                              инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;
                                                                                                  e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.