Изберете език:


ПОКАНА

за

Национален тридневен научно - практически курс

Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на храните FSSC 22000/ISO 22002,Система НАССР

Етикетиране,определяне енергийната стойност на храните

 

2, 3 и 4 .септември. 2015 год, гр. Добрич

9, 10 и11 .септември. 2015 год, гр. София

 

ТЕМИ:

  • Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните –по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (FoodSafety SystemCertification),

  • Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните

  • Етикетирането на храните – подробно разясняване на изискванията на новия Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти.Съставяне на етикети и практически упражнения с Дискусия по темата.

  • Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на храните – практически упражнения


Гр. Добрич,гр. София - Домове на техниката

 

Целта на курса:

Представяне на най-новите изисквания за Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти, определяне на енергийната стойност и Запознаване на участниците с НАССР системата, одитирането й, управлението на документи. Представяне на стандарта FSSC 22000/ISO 22002 (FoodSafetySystemCertification), който съдържа изисквания на два стандарта: ISO 22000 ,ISO 22002-1 ISO 22000 съдържа изисквания към разработването, внедряването и сертифицирането на система за управление на безопасността на храните и е част от нормативните изисквания на Закона за храните /чл.39 от Преходните и заключителни разпоредби/ISO 22002-1 съдържа изисквания за изпълнението на базовите програми- предпоставки, които са обект на т. 7.2 от системата за управление на безопасността на храните.

Този нов международен стандарт е създаден, за да отговори на изискванията за право на продажба и доставки в големите търговски вериги.Сертифицирането по този стандарт може напълно да замени сертификатите, които се изискват досега от веригите: IFSVersion 6 , BRCFood.

Сертификатите за съответствие с FSSC 22000 се приемат от големите търговски вериги, напр. МЕТРО и др.Подготовката на специалисти от фирмите от хранителната верига по горепосочените дейности е необходима за етапите на внедряване, поддържане и одитиране на НАССР системата.

Курсът е предназначенза ръководители на фирми и служители, които отговарят за изграждане и/или поддържане на системите и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и предприятия, които произвеждат и продават храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми .

При завършване на курса се провежда тест за оценка на познаване и владеене на материала от всеки участник, като успешно преминалите курса получават


Сертификат за успешно завършено обучение

 

2. ПРОГРАМА НА КУРСА

Основни темиI. Нормативни изисквания за етикетирането на храните, най-новите изисквания на Регламент 1169/2011, изисквания за определяне енергийната стойност на храните
Ако не знаете КАК да оформите етикета на вашия продукт и имате много неизвестни, тук е мястото да ги споделите с експертите,като изработите с тяхна помощ вашия етикет и изчислите енергийната стойност на вашия продукт, за да я запишете на етикета.На този семинар ще имате възможност да разберете как става това, а не да използвате стойности от чужди етикети за подобнипродукти.Упражнения – групова работа

II. Изисквания на базовите програми- предпоставки за осигуряване на хигиена и безопасност във фирма, произвеждаща храни във връзка с изискванията на FSSC 22000. Актуализация на методите и верификация

ІІI . Основни изисквания и въведение в ISO 22000:2005
1. Основи на системите за управление на безопасността на храните (СУБХ). Хранителна верига.
2. ISO 22000:2005 – Принципи и практика. Необходима документация.

ІV. Осигуряване проследимостта на храните
Лекция и Упражнения – групова работа

V. Изисквания на ISO 19001 и ISO 22003 към одиторите
1.Теория на одитите, видове одити.
2. Изисквания към провеждане и документиране на одити. Резултати от одити.
3. Разработване на документи и одитиране на разработени документ
4. Упражнения – групова работа


Всяка от посочените по-горе методични единици включват презентация, последвана от разработване и демонстриране на примери, възлагане на задачи на участниците и представяне и оценка на резултатите.
За лектори са поканени водещи експерти в България по отделните теми!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Име и фамилия ................................................................. ЕГН................... Месторабота......................................., бранш....................., Длъжност.................... П.Код............ град........................... ул.№.......................................Тел.............
Дан.№ .................. БУЛСТАТ ..................... М.О.Л. ................................
Дата ........................ Подпис:.........................................
Тази заявка следва да се изпрати в срок до 31.август.2015 г. на адрес:
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост


УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 31.08. 2015 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса.
Приемат се и заявки по телефон или факс, както и чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Таксата за участие е 280 лв. без ДДС, 336 лв. с ДДС
За редовни членове на СХП таксата за участие е 250 лв. без ДДС, 300 лв. с ДДС
В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски, сертификати.
3. Регистрацията на участниците за Добрич: е на 2.09.15 год.от 9,00 до 9,45 часа в
Дом на техниката, гр. Добрич, ул. „Независимост" № 14, ет. 4, зала 406
Занятията се провеждат в зала №406 на 4 етаж, Дом на техниката , гр. Добрич
- за София: е на 9.09.15 год.от 9,00 до 9,45 часа в Дом на техниката, гр. София,
ул. „Г.С.Раковски" № 108, ет. 4, офис 408
1 ден – от 10,00–17,00 часа с кафе-пауза (11,00-11,15) и обедна почивка (12,30-13,00). 2 и 3 ден – занятията започват от 9,00 и завършват в 17.00 часа, с две кафе-паузи
(11,00-11,15; 15,00-15,15 ч); обедна почивка (12,30 –13,00);

Сумите се превежда по сметка:
Съюз по хранителна промишленост 
„Юробанк България" ФЦ София Окръг
BIC код: BPBIBGSF
IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01 

 

Адрес за контакти:
Съюз по хранителна промишленост
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408
Тел/Факс: (02) 987-47-44,
инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;
e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.