Изберете език:

Хранително-вкусовата промишленост винаги е имала важно място в развитието на икономиката на страната. В предприятията на ХВП работят около 100 хил. души, като в 94% от фирмите собствеността е частна. Отрасълът дава 24% от брутната добавена стойност на страната и е най-големият от всички отраслови раздели в икономиката на България.

 

Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС е създаден през 1965 година и обединява усилията на специалистите от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им. .

 

СХП съобразява своята дейност с актуалната икономическа ситуация в страната и я насочва главно към прилагане на нов подход в работата с инженеро-техническите кадри и специалистите в отрасъла, търси нови форми за обединяване на интересите и потребностите им.

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в курсове, семинари и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост, изложби
  • Издателска дейност
  • Работа с научни и учебни звена.

 

СХП организира международни и национални научно-технически конференции, симпозиуми, дискусии, конгресен туризъм и др. Инициатор е на организирането и провеждането на редица курсове, семинари, изложби, представяне продукти на фирми с българско и международно участие.

 

СХП участва със собствен или съвместен щанд в специализирани изложби и панаири "ФуудТех" гр. Пловдив, "Булпек", "Месомания", "Светът на млякото", "Interfood and Drinks" в Интер Експо Център, София.

 

СХП е партньор по проекта на правителството на провинция Северен Рейн вестфалия Food Processing Initiative e.V, което създава възможност за съвместни българо-германски проекти в ХВП и съвместно кандидатстване по програми на ЕС.

 

СХП участва в обсъждането на редица проекти за Наредби, засягащи интересите на хранителната и питейната индустрия.