Изберете език:

                                                                                                                                                                                       

     СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА   ПРОМИШЛЕНОСТ                                                          

  

ПОКАНА

Национален тридневен научно - практически курс

« ВЪВЕЖДАНЕ и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА HACCP СИСТЕМА»

/ Codex Alimentarius-   ISO 22000 и нова версия, FSSC 22000/ISO 22002/»

ISO 19011/2018 и ISO 22005

Етикетиране, определяне енергийната стойност на храните

11, 12 и13. септември . 2023 год

ТЕМИ:

  •    Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране. Основни изисквания на Codex Alimentarius
  • Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните –по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (FoodSafetySystemCertification),

             Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните

  • Етикетирането на храните – подробно разясняване на изискванията на новия Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти.Съставяне на етикети и практически упражнения с Дискусия по темата.
  • Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на храните – практически упражнения

Гр. София, Дом на техниката

Целта на курса:

Представяне на най-новите изисквания за Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти, определяне на енергийната стойност и Запознаване на участниците с НАССР системата, одитирането й, управлението на документи. Представяне на стандарта   FSSC 22000/ISO 22002 (FoodSafetySystemCertification), който съдържа изисквания на два стандарта: ISO 22000 ,ISO 22002-1ISO 22000 съдържа изисквания към разработването, внедряването и сертифицирането на система за управление на безопасността на храните и е част от нормативните изисквания на Закона за храните /чл.39 от Преходните и заключителни разпоредби/ ISO 22002-1 съдържа изисквания за изпълнението на базовите програми- предпоставки, които са обект на т. 7.2 от системата за управление на безопасността на храните.

Този нов международен стандарт е създаден, за да отговори на изискванията за право на продажба и доставки в големите търговски вериги.Сертифицирането по този стандарт може напълно да замени сертификатите, които се изискват досега от веригите: IFSVersion 6 , BRCFood.

Сертификатите за съответствие с FSSC 22000 се приемат от големите търговски вериги, напр. МЕТРО и др.Подготовката на специалисти от фирмите от хранителната верига по горепосочените дейности е необходима за етапите на внедряване, поддържане и одитиране на НАССР системата.

       Курсът е предназначенза ръководители на фирми и служители, които отговарят за изграждане и/или поддържане на системите и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и предприятия, които произвеждат и продават храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми .

При завършване на курса се провежда тест за оценка на познаване и владеене на материала от всеки участник, като успешно преминалите курса получават

Сертификат за успешно завършено обучение

2. ПРОГРАМА НА КУРСА

Основни теми

I. Нормативни изисквания за етикетирането на храните, най-новите изисквания наРегламент 1169/2011, изисквания за определяне енергийната стойност на храните

Ако не знаете КАК да оформите етикета на вашия продукт и имате много неизвестни, тук е мястото да ги споделите с експертите,като изработите с тяхна помощ вашия етикет и изчислите енергийната стойност на вашия продукт, за да я запишете на етикета.На този семинар ще имате възможност да разберете как става това, а не да използвате стойности от чужди етикети за подобни продукти.Упражнения – групова работа

II. Изисквания на базовите програми- предпоставки за осигуряване на хигиена и безопасност във фирма, произвеждаща храни във връзка с изискванията на FSSC 22000.   Актуализация на методите и верификация

ІІI . Основни изисквания и въведение в ISO 22000:2018

         1. Основи на системите за управление на безопасността на храните (СУБХ).                         Хранителна верига.

           2. ISO 22000:2018 – Принципи и практика. Необходима документация.

ІV. Осигуряване проследимостта на храните

         Лекция и Упражнения – групова работа

V. Изисквания на ISO 19011/2018 и ISO 22005 към одиторите

             1.Теория на одитите, видове одити.

             2. Изисквания към провеждане и документиране на одити. Резултати от одити.

             3. Разработване на документи и одитиране на разработени документ

             4. Упражнения – групова работа

Всяка от посочените по-горе методични единици включват презентация, последвана от разработване и демонстриране на примери, възлагане на задачи на участниците и представяне и оценка на резултатите.

Лектори: Надежда Василевасеньор одитор по качество и безопасност,инж.Кирил Нинчев  и др.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - 11, 12 и 13. 09 . 2023 г.

Име и фамилия ……………………………………………………......................................

ЕГН………………………………………………E- mail…………………………………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код………… град……………………… ул.№…………………………………Тел………..........

Данни за фактура: Адрес…………………ИН по ЗДДС.................................................... М.О.Л. …………….…………….

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението

Дата ……………………                                    Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 05.09.2023 г. по ел.път или на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 05.09. 2023 г., а след потвърждение от страна на организаторите, се изпраща копие от платежното нареждане за преведена такса.

-          Приемат се и заявки по телефон , както и чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 280 лв. без ДДС, 336 лв. с ДДС

-          За редовни членове на СХП таксата за участие е 250 лв. без ДДС, 300 лв. с ДДС

-          В таксата са включени материалите за участниците , сертификати.

3. Регистрацията на участниците е на 11.09.2023 год.от 9,00 до 9,45 часа на 4 етаж, офис 408

Занятията се провеждат в зала № 109 на 1 етаж, Дом на техниката ,ул.”Г.С.Раковски” 108 София

1 ден – от 10,00–17,00 часа с кафе-пауза (11,00-11,15) и обедна почивка (12,30-13,00). 2 и 3 ден – занятията започват от 9,00 и завършват в 17.00 часа, с две кафе-паузи
(11,00-11,15; 15,00-15,15 ч); обедна почивка (12,30 –13,00);

Сумите се превеждат по сметка:                                      АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                                

Съюз по хранителна промишленост                       Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                 София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                  Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG05BPBI 7942 1019 1562 01                       инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                        e-mail:
ufi_sb@abv.bg