Изберете език:

СЪЮЗ   ПО   ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРИ ФНТС

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО –ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

 

                                                                          

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  

Качеството нахранителните продукти е основен приоритет в сферата на хранителната индустрия и гарантира в значителна степен успешното функциониране на бранша. Принос за осигуряване на качеството имат всички звена в хранителната верига. Поради това Съюзът по хранителна промишленост за петнадесети , пореден път организира Национален бизнес – форум.    

„ХРАНИТЕ – ВКУС, КАЧЕСТВО ИЛИ РЕАЛНОСТ“

който ще се проведе на 06 юни 2023 г. (вторник ) от 10,00 часа в зала №4 , ІІ етаж в

Дом на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108

Целта на форума е да бъдат дискутирани актуалните проблеми , свързани с храните от гледна точка на бизнес –операторите и потребителите.

Обект на дискусията ще бъде и взаимодействието между отделните звена в

хранителната верига с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки и борбата с нелегалните производители и вносители .           

Присъстващите на форума ще имат възможност да представят своята позиция, да формулират проблемите си и да зададат своите въпроси.

Основни тематични направления за дискусията

 

I.Специфики на новата регулаторна рамка на ЕС

II . Изисквания към качеството и безопасността на новите храни и отговорността на бизнес-операторите

 

Панел А.Специфики на новата регулаторна рамка на ЕС

  1. Европейското законодателство за новите храни.

 

За участие с презентации и в дискусията са поканени :

-         Зам. Министъра на земеделието – Георги Събев ;

-         Д-р Иван Генчев – Централно управление на БАБХ;

-         Асоциация на производителите и преработвателите на насекоми

 

 

 

Панел В.Изисквания към качеството и безопасността на новите храни и отговорността на бизнес-операторите

  1. Ларвите на насекомите като съставка на храните-какво е бъдещето?
  2. Ларвите на насекомите като съставка на фуражите - какво е

Бъдещето?

  1. Култивирано месо и изкуствено мляко – за и против.
  2. Готовността на компетентните органи за контрол на производството и търговията с нови храни.
  3. Високите цени на храните и връзката им с качеството и безопасността на храните. Предприети мерки и резултати.

За участие с презентации и в дискусията са поканени :

-         Университет по хранителни технологии –

доц.д-р инж. Десислава Вангелова

-         Министерство на икономиката

-         БСК

-         Проф. д-р Донка Байкова

-         Димитър Михайлов – председател на Асоциацията на свиневъдите

-         Богомил Николов – Асоциация на активни потребители

-          Д-р Андрей Велчев – Сдружение“За достъпна и качествена храна“

-          Д-р Иван Генчев – ЦУ на БАБХ

-          Асоциация на месопреработвателите в България

ПРОГРАМА:

  • Откриване на форума от д-р Светла Чамова – председател на СХП.
  • Презентации на специалисти, становища на експерти от различните ведомства и министерства, браншови съюзи, потребителски организации, институти, консултантски фирми
  • Дискусия между участниците по разглежданата тема.
  • Анализ на направените предложения и изготвяне на заключение от проведената дискусия на кръглата маса с последващо уведомяване и съдействие от институциите за успешно решаване на проблемите свързани с качеството на храните.

Всички мнения и предложения от форума ще бъдат обобщени и изпратени официално до ведомствата, които имат отношение към проблема с качеството на храните.

Участието във форума е без такса!

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия ……………………………………………………..… ЕГН……………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код……… град……………… ул.№…………………………………Тел……….......... E- mail………………………

Дан.№ ……………… БУЛСТАТ ………………… М.О.Л. …………….…………….

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми във форума.

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Моля, направете вашата заявка за участие до 30. 05. 2023 год. на адрес:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408;   Тел.: 02/ 987-47-44

GSM: 0888 /72 24 82; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.