Изберете език:

 ПОКАНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Качеството нахранителните продукти е основен приоритет в сферата на хранителната индустрия и гарантира в значителна степен успешното функциониране на бранша. Принос за осигуряване на качеството имат всички звена в хранителната верига. Поради това Съюзът по хранителна промишленост за шестнадесети , пореден път организира Национален бизнес – форум.             

„ХРАНИТЕ – ВКУС, КАЧЕСТВО ИЛИ РЕАЛНОСТ“

който ще се проведе на 26 юни 2024 г. ( четвъртък ) от 10,00 часа в зала №4 , ІІ етаж в

Дом на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108

Целта на кръглата маса е да бъдат дискутирани актуалните проблеми в областта на качеството на храните от гледна точка на производители, пререботватели,търговци и потребители, както и на контролните и сертифициращи органи в страната.

Обект на дискусията ще бъде и взаимодействието между отделните звена в

хранителната верига с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки, за защитата на добросъвестните производители и борбата с нелегалните производители и вносители на храни и напитки.       

В кръглата маса ще вземат участие експерти от съответните министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на големи фирми, потребителски и работодателски организации, депутати и представители на медиите.

Участието Ви в кръглата маса ще даде възможност да представите своята позиция, да формулирате проблемите си и да зададете актуални въпроси към експертите. След това форума ще обсъди общата визия и какво е необходимо за решаване на реалните проблеми по отношение качеството на храните предлагани на българския пазар.

Основни тематични направления за дискусията

Панел А.Новите геномни техники – възможности и предизвикателства пред изследователите и земеделските производители и влиянието им върху качеството на храните

Поканени да участват:

Проф. д-р Валя Василева – Директор на ИФРГ при БАН , д-р инж. Светла Николова, МЗХГ, НЦОЗ ,акад. Атанас Атанасов, Елена Цветанова, Богомил Николов и др.представители на бизнеса   

Панел В. Опаковките на храни

  1. I.Опаковки за храни- законодателство и нови наредби
  2. II.Изисквания към опаковките съгласно новото европейско законодателство - РООП PPWR).
  3. III.Предизвикателствата на рециклирания полиетилентерефталат.
  4. IV.Рециклираната пластмаса и други въпроси, свързани с контрола на качеството и производството на пластмасови материали и изделия, предназначени за контакт с храни

Поканени да участват: МОСВ, БСК, НЦОЗ ,Браншова асоциация полимери, ИЦ Алмитест, УХТ,МЗХГ ,представители на бизнеса и др.

ПРОГРАМА:

  • Откриване на форума от д-р Светла Чамова – председател на СХП.
  • Презентации на специалисти, становища на експерти от различните ведомства и министерства, браншови съюзи, потребителски организации, институти, консултантски фирми
  • Дискусия между участниците по разглежданата тема.
  • Анализ на направените предложения и изготвяне на заключение от проведената дискусия на кръглата маса с последващо уведомяване и съдействие от институциите за успешно решаване на проблемите свързани с качеството на храните.

Всички мнения и предложения от форума ще бъдат обобщени и изпратени официално до ведомствата, които имат отношение към проблема с качеството на храните.

Участието във форума е без такса!

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 26.06.2024

Име и фамилия ……………………………………………………..… ЕГН……………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код……… град……………… ул.№…………………………………Тел……….......... E- mail………………………

Дан.№ ……………… БУЛСТАТ ………………… М.О.Л. …………….…………….

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми във форума.

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Моля, направете вашата заявка за участие до 18. 06. 2024 год. на адрес:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408;   Тел.: 02/ 987-47-44

GSM: 0888 /72 24 82; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.