Изберете език:

  

         Съюз по хранителна промишленост                      

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ                 

 

                      ПОКАНА

Тринадесета национална научно-практическа

конференция с международно участие

„Актуални проблеми на хранително-вкусовата

индустрия според най-съвременните изисквания на

българската и европейска нормативна уредба”

22.02.2024

предварителни теми:

зелената сделка – европейски и световни

предизвикателства

стратегията”от фермата до масата”

ФЕРМЕРСКО и занаятчийско ПРОИЗВОДСТВО –

ПАЗАРИ, ПРОБЛЕМИ И БЪДЕЩЕ

биологично производство на храни

актуални промени в законодателството и контрола

Новите геномни техники

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ ЗА КАЧЕСТВОТО

здравословно хранене – проблеми и решения

Защита на системите за самоконтрол

НОВИ ПРОДУКТИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Гр. ПЛОВДИВ

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР

ЗАЛА „БЪЛГАРИЯ”

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ В СБОРНИК НА

ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ С ISSNНОМЕР И ВПИСАНИ В

НАЦИД / Национален център за информация и документация /

Четвъртък , 22 февруари, 2024 г.  

Начало:   10,30 часа

  • Зелената сделка – европейски и световни предизвикателства

Организираният форум предоставя възможност на участниците: да се запознаят в по-голяма конкретика с набора от политики предложени от ЕК, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Със стратегията и произтичащите от нея ангажименти и действия на европейско и национално ниво; да повишат информираността си за създадените и предстоящите възможности за подкрепа в прехода към устойчиви хранителни системи; да почерпят познания от опита на други европейски държави в кръговата трансформация и активно да се включат с мнения и въпроси в обсъжданията и в обобщената визия по темата.

Стратегията ”От фермата до масата”

Стратегията "От фермата до трапезата" е ключов елемент от Европейския зелен пакт.

Тя представлява нов комплексен подход към значението, което отдават европейците на устойчивостта и има за цел изграждането на устойчиви хранителни вериги, които да работят в интерес на потребителите, производителите, климата и околната среда.

  • Фермерско и занаятчийско производство – пазари, проблеми и бъдеще
  • Биологично производство на храни

актуални промени в законодателството и контрола

  • Европейските схеми за качеството

Европейските и национални схеми за качество, в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г., ще насърчават производството на продукти със защитени географски означения и специфичен характер. Подпомагането ще даде възможност на местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да им осигуряват достъп до нови пазари.

  • Здравословното хранене – проблеми и решения

За лектори предварително са поканени: Експерти от МЗХ, от БАБХ, Университет по хранителни технологии , от ТЮФ Рейланд-България, Институт по консервиране и качество на храните  - гр. Пловдив,Стоилко Апостолов –Фондация „ БИОСЕЛЕНА”, НАТУРАЛНО ДЗЗД гр. Пловдив, Гергана Кабаиванова, Фондация ”Локал Фууд., Яна Иванова , Изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“,г-жа Светлана Боянова, г-жа Надежда Василева и др.експерти

  • Кръгла маса -       въпроси към лекторите - МЗХГ, БАБХ, преподаватели от УХТ , от ИИРХ и др.

ЦЕЛ на конференцията: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Практически упражнения и дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш относно проверка от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Участници: Конференцията ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно

Участниците в конференцията получават сертификат

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ    22.02.2024 г.Конференция Пловдив

Име и фамилия ……………………………………………………..…ЕГН………………….................

Месторабота …………............................................бранш.....................

Длъжност.....………..... град………………………ул.№……………………………………Тел…………..................

Данни за фактура:Адрес:........................ ........................................ЕИК по ЗДДС…...................

М.О.Л. ………………….…………….......................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в Конференцията.

Дата ……………………                                                       Подпис:........................................

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 16.02.2024 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 50 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е 40 лв. без ДДС

- Такса за участие с доклади, включени в сборника с презентации – 50 лв.без ДДС

-   научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици не плащат такса за участие като слушатели

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуска.

3. Регистрацията на участниците е на 22.02.24 год.от 9,00 до 10, 00 часа в Конгресен център , Зала «България», в Международен Панаир Пловдив .от 9,00 до 10,15 часа.

4. Организаторите осигуряват безплатен пропуск на участниците за вход в Панаира на 22.02.2024!

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:                                                 АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                             

Съюз по хранителна промишленост                                                            Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                                                          София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                                                               Тел: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                                                                 инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                                                                   e-mail: ufi_sb@ab>v.bg