Изберете език:

Съюз   по   хранителна промишленост при ФНТС

София1000,     ул. ”Раковски” №108,

тел.: 02/ 987 47 44; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

                                                                            

 

П О К А Н А

за участие в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Съюзът по хранителна промишленост обявява

ШЕСТНАдесети национален конкурс

« Хранително- вкусовата промишленост в България – нови продукти и технологии

2023 год.»

Партньори: ФНТС, УХТ –Пловдив, МЗХ, БАБХ, МИ, МОН, ЦКС, СИБ

          

Обявяване на конкурса – април 2023 г.; Заявки за участие до 10. 11. 2023 г.

Отчитане на резултатите и награждаване на победителите – по време на честването на Деня на хранителната промишленост ,на 21. ноември. 2023 г.

Целта на конкурса е да насърчи връзката между българската наука и бизнеса, работещи в хранителната и питейна индустрия. В конкурса могат да вземат участие български научни работници и специалисти от Висшите учебни заведения, Институти от системата на Българската академия на науките и Селскостопанска академия и други организации, разработили и внедрили нов продукт, производители на храни и напитки, които са разработили и/или внедрили в производството продукт и са го пуснали за продажба на пазара в страната.

Конкурсът е обособен в две основни категории:

1. Разработка на нов краен продукт, нова технология или суровина

2. Производител или фирма, внедрили нов продукт, пуснат на пазара

Ще бъдат разгледани и класирани от специална комисия продуктите от следните браншове:

1.1 Категория “Краен продукт” (Потребителски продукти)

 1. Млечни продукти
 2. Месни и рибни продукти
 3. Хлебни и сладкарски изделия
 4. Захарни изделия
 5. Преработени плодове и зеленчуци
 6. Напитки – вино, пиво, безалкохолни напитки

1.2     Категория “Суровини”

Включва суровини, оцветители, ароматизатори, стабилизатори, подобрители, коректори и др., създадени от български специалисти и внедрени в производство.

2. Категория «Предприятие, внедрило нов продукт»

 

Критерии за предварителния подбор

За продукт и суровина:

 1. Продуктът да бъде нов за българския пазар;
 2. Да отговаря на изискванията за безопасен и здравословен продукт;
 3. Оригиналност на продукта;
 4. Да има изпитвателен протокол от Акредитирана или друга призната лаборатория в България за основните показатели;
 5. Асептичното производство и отсъствието на консерванти е предимство;
 6. Наличие на антиоксиданти или добавки с високи хранителни качества е предимство;
 7. Органичен и био продукт, за което се представя сертификат, е предимство;
 8. Влагането на български суровини е предимство;
 9. Възраждане на традиционен местен продукт е предимство.

За предприятие и фирма

1. Внедрени системи за управление на качеството и безопасността на продуктите;

2. Продуктът да е в производство и да е пуснат на българския пазар;

3. Опаковката и етикетирането на продукта да отговарят на изискванията на

   българското законодателство;

4. Референция от търговска фирма за интереса към продукта е предимство.

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

Комисията ще определи класиране на 1, 2 и 3 място за трите категории и ще отличи с Вимпел и грамота сътветно:

- 10 кандидата от Категория “Краен продукт”

- 3 кандидата от Категория “Суровини”;

- 3 кандидата от Категория “Предприятие”.

Забележка: Комисията за предварителен подбор ще се комплектова със специалисти в зависимост от характера на направените заявки.

Регламент на конкурса

Заявка за участие в конкурса се подава:

- от научния специалист (ръководителя на научния колектив), разработил продукта, придружена от писмено изразено съгласие от страна на фирмата, внедрила продукта в производството си.

- от фирмата, финансирала разработката и внедрила продукта .

- Заявката се придружава от снимки на продукта

- етикет, даващ информация за съдържанието и специфичните качества на продукта - диетичен, здравословен, органичен, функционален, енергиен и др.п.,

- или кратко описание на продукта, удовлетворяващо необходимостта от информация в съответствие с изискванията на наредбата за етикетирането, както и допълнителна информация, аргументираща иновативността.

- Към заявката могат да се прибавят резултати от научни изследвания, мнения на търговски партньори,

- Резултати от проучвания за оценката на готовия продукт (ако има проведени),

- спечелени вече награди

- друга информация, която може да изгради по-пълна представа за качествата на новия продукт.

- Номинираните продукти се предоставят в натура два дни преди провеждане съвещанието на журито, за което фирмите ще бъдат своевременно информирани.

Краен срок за подаване на Заявките за участиеи продуктите: 10 ноември 2023 г.

Резултатите ще бъдат обявени на на тържественото честване на Деня на хранителната промишленост на 21 ноември, 2023 год. в гр.София, като за това номинираните ще бъдат известени предварително.

За заявки и подробна информация:Съюз по хранителна промишленост           

                     

София1000,ул.Раковски108,офис408                            
тел./факс: 02/ 987-47-44; GSM: 0888 /72 24 82

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; инж. Соня Бургуджиева      

 

 

 

              

             З А Я В К А

за участие в  Шестнадесети национален конкурс

 Хранително- вкусовата промишленост в България –
нови продукти и технологии 202
3 год.

            

I. Данни за участника:

Наименование на фирмата:                                                                                       

Булстат:                                                                                                                 

Седалище:                                                                                                           

Адрес:                                                                                                                    

телефон:                              факс:                                     e-mail:                                  

Участникът се представлява от:

1.                                                                                                                                         

/име, фамилия, ЕГН, длъжност, подпис и печат/

                                                                                                                                            

ІІ. Категория:

 • Краен продукт
 • Суровини
 • Предприятие, внедрило нов продукт или технология

IІI. Данни за продукта/суровина:

1. Наименование и предназначение:                                                            

2. Информация за най-важните преимущества на изделието:

 • иновативност
 • здравословен
 • безопасен
 • оригиналност
 • наличие на антиоксиданти или добавки с високи хранителни качества
 • органичен
 • използвани суровини – български o ; вносни o
 • традиционен местен продукт
 • отсъствие на консерванти

4. Придружаващи документи:

- изпитвателен протокол от Акредитирана или друга призната лаборатория в България за основните показатели;

- протоколи от изпитване за безвредност; документ, удостоверяващ претенция за здравословни качества;

- декларация за съгласие от другия производител;

- други

ІV. Данни за предприятието/фирмата, внедрило нов продукт или технология

 • Внедрени системи за управление на качеството и безопасност на продуктите;
 • Продуктът да е в производство и да е пуснат на българския пазар;
 • Опаковката и етикетирането на продукта да отговарят на изискванията на българското законодателство;
  • Референция от търговска фирма за интереса към продукта е предимство
 • Иновативност на технологията
 • Данни, доказващи икономическия ефект от новата технология
 • Данни, доказващи ефекта на новата технология върху качеството на продукта

V. Цялостно използване на иновативни информационни технологии за нуждите на хранителна промишленост

 • Нови технологии внедрени в компания през последните 3 години.
 • Обхват на внедрените технологии.
 • Ползи и подобрения в следствие на внедрените технологии.

Забележка: При недостиг на място, моля попълнете на отделен лист.

За изпращане на заявки и подробна информация:

Съюз по хранителна промишленост                                  

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                            
тел./факс: 02/ 987-47-44;
GSM: 0888 72 24 82

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; инж. Соня Бургуджиева