Изберете език:

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Федерация на научно-техническите съюзи

 
   

 

П О К А Н А

Съюзът по хранителна промишленост има удоволствието да Ви покани
на традиционния Ден на хранително-вкусовата промишленост в

България , съпроводен от

XXЮбилейна Национална научно-практическа конференция с

международно участие на тема:

»Хранителната индустрия в България – настояще и бъдеще»и

Националния конкурс на СХП

« Хранително-вкусовата промишленост – нови продукти и технологии 2023 година»

Денят на хранително-вкусовата промишленост в България ще се проведе под патронажа на Министъра на земеделието и храните

Дата и място на провеждане: 21.11. 2023 г. в „Парк хотел Москва”,София

зала „ Европа ”, от 10,30 часа при следната програма:

 1. Откриване на Празника от Председателя на СХП д-р Светла Чамова
 2. Приветствие към присъстващите от Министъра на земеделието
 3. Приветствия от официалните гости на Празника
 4. Връчване на федеративни награди и почетни грамоти на индивидуални и колективни членове на СХП
 5. 5.Връчване на наградите от националния конкурс на СХП

« Хранително-вкусовата промишленост – нови продукти и технологии 2023 година»

 1. XXЮбилейна Национална научно-практическа конференция с участие на български и чужди лектори : „ Хранителната индустрия в България – настояще и бъдеще”.
 2. Тържествена вечеря с програма в ресторант „ Москва ” на хотела

         за участниците и гостите на Празника и конференцията

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ на конференцията / предварителни/ :

 • Хранително-вкусовата индустрия в България
 • Бъдещето на храната
 • Зелената сделка – европейски и световни предизвикателства
 • Биологичното производство в България
 • Програми и проекти в помощ на бизнеса
 • Човешките ресурси в ХВП
 • Науката и промишлеността – партньорство, условие за напредък

Поканени участници за лектори и в дискусията:?

Министерство на земеделието и храните; Министерство на икономиката; МТСП;

БАБХ ; Норберт Райхл, Изп.директор на FPI – Германия; CSBSistems- Германия; Университет по хранителни технологии – Пд; Институт по криобиология и хранителни технологии ;

Проф.д-р Донка Байкова; ИЦ Алмитест; НЦОЗА ;Милена Кръстанова – Главен редактор на „Ветеринарна сбирка”, и други.

За участие в конференцията се предвиждат два варианта на презентация:

Устна презентация: На участниците ще бъдат предоставени 15 минути, в продължение на които те ще могат да изложат своятатема.

Постерна презентация: Размер на постерните - платна с формат 120см (височина) х 90см (широчина). Презентаторите на постерите трябва да стоят до тях по време на обедната почивка. Постерите ще се свалят в края на конференцията.

От 17,00Работни срещи-дискусии с лекторите по основните теми на конференцията

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНА ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА С ТЕМИТЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ И ИМЕНАТА НА ЛЕКТОРИТЕ!!!

Целта на организаторите е Конференцията да се превърне в открит форум за дискусии, въпроси и отговори по актуални проблеми, вълнуващи участниците.

Конференцията ще бъде полезна за собственици на фирми, мениджъри, производствени и търговски директори на фирми, които внедряват системи за управление на качеството, координатори и специалисти от производствени отдели, мениджъри по качеството, научни работници, консултанти, експерти от държавни органи – БАБХ, ОДБХ, РЗИ, комитети, лаборатории, и др., заети в производството и контрола на храни и напитки, суровини, добавки, опаковки, машини и др. за тази промишленост.

Такса за участие в Научно-практическата конференция – 70 лв.без ДДС , а за членове на СХП – 60 лв. без ДДС , като включва: сборник с докладите, участие в конференцията, обяд, кафе пауза, тържествена вечеря .

Цена за ветерани - членове на СХП, научни работници от институти - 20 лева.

Тя може да се плати по банков път или на 21.11. 2022 в брой, по предварителна уговорка, при регистрацията за конференцията.

Настаняването на участниците от провинцията ще става в „Парк хотел Москва”,София , ул. „Незабравка” № 25, на преференциална цена – 130лв. за двойна стая , 99 лв. за единична стая със закуска. За заявки: тел. 02/987 47 44

Нощувките не влизат в цената за конференцията.

очакваме вашата заявка за участие и хотел до 15ноември 2023 г на:

Сумите се превеждат по сметка:                                        

Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг  

BIC код: BPBIBGSF    

IBAN:     BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                                                      

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

тел./факс: (02) 987 47 44; GSM: 0888 72 24 82
инж. Соня Бургуджиева,
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Ден на хранително-вкусовата промишленост и XXНационална

научно-практическа конференция с международно участие

21.11.2023 год.

Име, фамилия ................................................................................................................................

ЕГН ............................... Месторабота …… ................................................................................

Длъжност .....................................       БРАНШ ……....................................................................

Служебен адрес за кореспонденция:

.........................................................................................................................................................

населено място, пощ. код. улица, № ..........................................................................................

Телефон ......................................................e-mail: ……................................................................

Присъствие на вечерята: 21.11.2023            Да ÿ    Не ÿ

Настаняване в хотел : Да ÿ   Не ÿ   - на дати:…………………

Дата .....................................................     Подпис: ................................................................

Заявки за участие се приемат по телефон или факс, както и чрез е-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

УВАЖАЕМИ колеги и приятели –

членове и съмишленици на Съюза по хранителна промишленост,

За нас е удоволствие отново да Ви поканим на Деня на хранително-вкусовата промишленост в България ,съпроводен от XXЮбилейна Национална научно-практическа конференция с

международно участие на тема: »Хранителната индустрия в България – настояще и бъдеще», които ще се проведат под патронажа на Министъра на земеделието , храните и горите.

Събитията ще се проведат на 21.11. 2023 г. в „Парк хотел Москва”,

гр. София, зала „ Европа”, от 10,30 часа

В продължение на 20 години празникът на хранителната промишленост се организира от Съюза по хранителна промишленост. Интересът към това събитие е изключително голям и в него участват между 200 и 300 души – представители на всички браншове от ХВП, ръководители на големи фирми в отрасъла, специалисти и научни работници от институтите, занимаващи се с хранителна наука, експерти и докладчици от Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на здравеопазването, БАБХ, ЦКС, БТПП, БСК, депутати от Народното събраниеи гости от чужбина.

От името на Управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост отправям молба към вас за подкрепа в осъществяването на това значимо за България събитие. Изпращаме ви възможностите за подкрепа на форума и при проявен интерес от Ваша страна ще очакваме да се свържете с нас. Бих искала да отбележа, че предложените варианти за спонсорство са примерни и подлежат на промени. Оставаме отворени за идеи и предложения от Вас, тъй като желанието ни е да постигнем максимална удовлетвореност за всички страни.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Вярвам, че това събитие ще допринесе много за обмяната на нови идеи, опит и знания и ще спомогне за издигане авторитета на Вашата фирма. Приканваме всички желаещи да бъдат спонсори и да запознаят участниците с дейността си, да се обадят в СХП на тел.: 02/ 987 47 44 или да ни пишат на електронната поща: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Ще се радвам, ако заедно превърнем Деня на хранително-вкусовата промишленост в България в най-мащабния годишен форум на бранша, а това да стане хубавият повод да се срещнем отново и вдигнем чаши за здраве и успешни бъднини с приятели, партньори и съмишленици !                                                                                                             

С уважение:    

Д-Р СВЕТЛА ЧАМОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС    

                                                                                                    

 

София1000, ул. ”Раковски” №108,

тел.: 02/ 987 47 44; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРАЗНИКА

Златен /основен/ спонсор:

Златното спонсорство предвижда подкрепа на форума със сума от минимум 3 000 лв.

v  Реклама в Сборника и диска с доклади от Конференцията;

v  Реклама с банер за 6 месеца в уебсайта на СХП;

v  Реклама в Бюлетина на СХП за 6 месеца

v 

v  Фирменото лого на Златния спонсор ще бъде отпечатано върху всички печатни материали на Конференцията;

v  Реклама във всички PR материали и прояви, свързани с Конференцията;

v  Поставяне на рекламни материали в конферентните чанти;

v  Поставяне на рекламен банер в конферентната зала;

v  Рекламен щанд,безплатен, на изложбата;

v  10-минутна презентация по време на Конференцията;

v  Достъп на 5 ма представители на фирмата до всички сесии и мероприятия в програмата без такса участие.

Сребърен /поддържащ/ спонсор:

Сребърното спонсорство предвижда подкрепа на форума със сума от 2 000 лв.

v  Реклама в Сборника и диска с доклади от Конференцията;

v  Реклама с банер за 3 месеца в уебсайта на СХП;

v  Реклама в Бюлетина на СХП за 3 месеца

v 

v  Фирменото лого на спонсора ще бъде отпечатано върху всички печатни материали на Конференцията;

v  Реклама във всички PR материали и прояви, свързани с Конференцията;

v  Поставяне на рекламни материали в конферентните чанти;

v  Поставяне на рекламен банер в конферентната зала;

v  Рекламен щанд,безплатен , на изложбата;

v  10-минутна презентация по време на Конференцията;

v  Достъп на 3 ма представители на фирмата до всички сесии и мероприятия в програмата без такса участие.

Бронзов /паралелен/ спонсор:

Бронзовото спонсорство предвижда подкрепа със сума от 1000 лв.

v  Реклама в Сборника и диска с доклади от Конференцията;

v  Реклама с банер за 2 месеца в уебсайта на СХП;

v  Реклама в Бюлетина на СХП за 2 месеца

v 

v  Фирменото лого на спонсора ще бъде отпечатано върху всички печатни материали на Конференцията;

v  Поставяне на рекламни материали в конферентните чанти;

v  Поставяне на рекламен банер в конферентната зала;

v  Рекламен щанд ,безплатен , на изложбата;

v  10-минутна презентация по време на Конференцията;

v  Достъп на 2 ма представители на фирмата до всички сесии и мероприятия в програмата без такса участие.

Други възможности за представяне:

      Отпечатване на фирмено лого върху конферентни материали или конферентните баджове – 300 лв.

      Раздаване на фирмени брошури на регистрация – 100 лв.

      Прожектиране на фирмено лого в пленарната зала преди и след сесии – 200 лв.

      Поставаяне на фирмен банер в залата за Празника и Конференцията – 200 лв.

      Участие в изложбата в дните на конференцията с щанд и презентация за Фирмата до 10 мин   – 500 лв.

      Участие само с презентация (10 мин.) на фирма и организация – 300 лв.

      Поставяне на рекламни материали в материалите на участниците -100 лв.

Бих искала да отбележа, че представените възможности за спонсорство са примерни и подлежат на обсъждане. Оставаме отворени за идеи и предложения от Вас, тъй като желанието ни е да постигнем максимална удовлетвореност за всички страни.

При проявен интерес от Ваша страна ще очакваме да се свържете с нас.

За контакти: СХП                                                                     

инж. Соня Бургуджиева – Главен секретар на СХП                                                                              

тел. 02/ 987-47-44

GSM 0888 / 72 24 82, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.