Изберете език:

         Съюз по хранителна промишленост

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

ПОКАНА

Тринадесети национален симпозиум с международно участие

”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”

По време на изложенията: Месомания,Булпек,Светът на млякото, Салон на виното ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР СОФИЯ, бул. „Цариградско шосе“ 147

Конгресен център на Интер Експо Център, зала Вихрен

Четвъртък , 10,30 часа, 06 октомври 2022 г.     

теми :

зелената сделка – европейски и световни

предизвикателства

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ за Управление на качеството и безопасността на храните;НОВИ ВЕРСИИ НА ISO 9001 И ISO22 000 ;

Стандарти за търговия с хранителни продукти- ВRC, IFS- нови версии

добавки в храниТЕ И хранителните добавки - законодателни изисквания ;

ЕТИКЕТИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ХРАНИТЕ;

Опаковки за хранителни продукти;

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА официалнИЯ контрол НА ХРАНИТЕ

06 октомври , четвъртък , 2022 г. 10,30-17,00 часа

- Зелената сделка – европейски и световни предизвикателства

Организираният форум предоставя възможност на участниците: да се запознаят в по-голяма конкретика с набора от политики предложени от ЕК, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Със стратегията и произтичащите от нея ангажименти и действия на европейско и национално ниво; да повишат информираността си за създадените и предстоящите възможности за подкрепа в прехода към устойчиви хранителни системи; да почерпят познания от опита на други европейски държави в кръговата трансформация и активно да се включат с мнения и въпроси в обсъжданията и в обобщената визия по темата.

 

                  Добавки в храните и хранителни добавки – регулиране и съвременни законодателни изисквания. Изисквания при внос от трети страни в България                    

                                                       Лектор: от Дирекция „Граничен контрол” , БАБХ

                  Най-новите изисквания към опаковките за храни и напитки. Актуална информация

                                 Лектор: инж. Майя Стойчева, ИЦ Алмитест                                  

                  Законодателство, регламентиращо изискванията към   етикетиране на храните и представяне на хранителната информация   - нови аспекти при етикетиране на храни.

 

                  Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й.

 

                  Обучение и практически упражнения на тема етикетиране и енергийна стойност  

Лектор: Проф. Йордан Гогов    

 

                  Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети и изчислени енергийни стойности от представители на различните групи                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                  

                  Преглед на интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните: нови версии на ISO 9001 и ISO22000.

                  Стандарти за търговия с храни: BRC, IFS и др.

                       Лектори:   Надежда Василева , сеньор - одитор

                  Как да защитим системата си за самоконтрол пред контролните органи ?

                                                                                           Лектор от БАБХ

Кръгла маса с въпроси към лекторите в симпозиума

Закриване на семинара и раздаване на сертификатите

Заявка за участие

Име и фамилия ……………………………………………………………….………………………………………………………………….

Месторабота …………............................................бранш..............................Длъжност………......……….....

П.Код………град………….........……………ул.№…….............………………………………Тел.......................………….

Данни за фактура:адрес: град………………………ул.№……………..........………………………

ЕИК …………………......................................М.О.Л. …………………………..………….…………….

Дата ……………………                                                                                            Подпис:.....................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 03.10. 2022 г. на адрес:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или София 1000, ул. Раковски 108, офис 408,Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 03.10. 2022 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участиее 60 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е   50 лв. без ДДС

-   инспектори от БАБХ, научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици не плащат такса за участие.

-   В платената такса са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски

3. Регистрацията на участниците е на 06.10.22 год. от 9,30 до 10, 30 часа в зала Вихрен

4. Занятията се провеждат в същата зала от 10,30 до 17,00 часа

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:             АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                       

Съюз по хранителна промишленост                        Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                       София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                             Тел : (02) 987-47-44

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                              инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;
                                                                                                  e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.