Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

       БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

 

 

ПОКАНА

Десета Национална научно-практическа

конференция с международно участие

01.10.2021г

Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и

европейска нормативна уредба

предварителни теми:

зелената сделка – европейски и световни

предизвикателства

стратегията”от фермата до масата”

ФЕРМЕРСКО и занаятчийско ПРОИЗВОДСТВО –

ПАЗАРИ, ПРОБЛЕМИ И БЪДЕЩЕ

биологично производство на храни

актуални промени в законодателството и контрола

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ ЗА КАЧЕСТВОТО

здравословно хранене – проблеми и решения

По време на изложенията: Месомания,Булпек,Светът на млякото, Салон на виното и др.. Гр. СОФИЯ

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР СОФИЯ, бул. „Цариградско шосе“ 147

Семинарна зала, разположена в изложбена зала 3

Петък , 10,30 часа, 01 октомври 2021 г.    

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА

Начало:   10,30 часа

  • Зелената сделка – европейски и световни предизвикателства

Организираният форум предоставя възможност на участниците: да се запознаят в по-голяма конкретика с набора от политики предложени от ЕК, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Със стратегията и произтичащите от нея ангажименти и действия на европейско и национално ниво; да повишат информираността си за създадените и предстоящите възможности за подкрепа в прехода към устойчиви хранителни системи; да почерпят познания от опита на други европейски държави в кръговата трансформация и активно да се включат с мнения и въпроси в обсъжданията и в обобщената визия по темата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Стратегията ”От фермата до масата”

Стратегията "От фермата до трапезата" е ключов елемент от Европейския зелен пакт.


Тя представлява нов комплексен подход към значението, което отдават европейците на устойчивостта и има за цел изграждането на устойчиви хранителни вериги, които да работят в интерес на потребителите, производителите, климата и околната среда.

  • Фермерско и занаятчийско производство – пазари, проблеми и бъдеще
  • Биологично производство на храни

       актуални промени в законодателството и контрола

  • Европейските схеми за качеството

Европейските и национални схеми за качество, в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г., ще насърчават производството на продукти със защитени географски означения и специфичен характер. Подпомагането ще даде възможност на местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да им осигуряват достъп до нови пазари.

  • Здравословното хранене – проблеми и решения

За лектори предварително са поканени: Експерти от МЗХГ, от БАБХ, УХТ , НЦОЗА,

от ТЮФ Рейланд-България, Гергана Кабаиванова, Фондация ”Локал Фууд.бг,

г-жа Светлана Боянова- Председател на институт по агростратегии и иновации,

Стоилко Апостолов- Фондация БИОСЕЛЕНА, г-жа Милена Кръстанова- главен

редактор   на сп. «Ветеринарна практика», проф. Донка Байкова,

     д-р Р. Памукова-Майкълсън, Катедра Превантивна медицина, Факултет по    обществено здраве, Медицински университет – София и др.експерти.

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

ЦЕЛ на конференцията: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др. Дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш относно проверка от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Участници: Конференцията ще бъде полезна за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, фермери и занаятчии, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП, търговци на едро и дребно и др.

Участниците в конференцията получават сертификат

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ    1.10.2021 г.

Име и фамилия ……………………………………………………..…ЕГН………………….................

Месторабота …………............................................бранш.....................

Длъжност.....………..... град………………………ул.№……………………………………Тел…………..................

Данни за фактура:Адрес:........................ ........................................ЕИК по ЗДДС…...................

М.О.Л. ………………….…………….......................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в Конференцията.

Дата ……………………                                                       Подпис:........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 27.09. 2021 г. на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 27.09. 2021 г.  Тя се приема по телефон или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 50 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е 40 лв. без ДДС

-   научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици не плащат такса

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-пауза.

3. Регистрацията на участниците и занятията е на 1.10.20 год.от 9,00 до 10, 15 часа

Семинарна зала, разположена в изложбена зала 3, в ИНТЕР ЕКСПО Център, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147

по време на изложенията Месомания, Булпек, Светът на млякото, Салон на виното и др.- 9 брояизложения

4. Организаторите осигуряват безплатен пропуск на участниците за вход на Изложенията на 1.10.2021!

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

Тел: (02) 987-47-44,инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
e-mail: ufi_sb@ab>v.bg