Изберете език:
 
 

Съюз по       хранителна промишленост при ФНТС

София1000, ул. ”Раковски” №108,

тел.: 02/ 987 47 44; факс: 02/ 988 05 89; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

                                                                          

 

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение Съюз по хранителна промишленост към ФНТС» /СХП към ФНТС/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНСЦ, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24.06. / четвъртък / 2021 год. от 10,30 часа в Национален дом за наука и техника, София, ул.”Г.С. Раковски” № 108, ет.2 ,зала № 3 при следния дневен ред:

1.Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2020 год. и годишния финансов отчет за 2020.

2. Приемане отчета на Контролния съвет за 2020 год.

3. Приемане бюджета на Съюза за 2021 год.

4. Приемане на Програма на Съюза за 2021 год.

5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и избор на членовете на новия Управителен съвет и на Контролния съвет на СХП КЪМ ФНТС.

5.Промени в Устава на СХП към ФНТС.

6. Избор на делегати за Общо събрание на ФНТС, което ще се проведе през 2021 год.

Представителството за участие в Общото събрание е:

Всяко юридическо лице/ колективен член/ може да участва в

Общото събрание с един делегат, който е неговия представляващ или упълномощено от него лице.

Индивидуалните членове,обединени в структурни единици

/клубове/, могат да участват с по 10 избрани делегати от

всеки клуб.

В Общото събрание на Съюза трябва да участвуват:

-       по един член от редовно отчетените колективни членове на СХП , фирми и браншови организации, до 2020 год.

-       всички , редовно отчетени , индивидуални членове на СХП до 2020 год.

-       членовете на УС и КС на СХП

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в отчетно-изборното събрание и във вземането на решения за подобряване на бъдещата ни дейност!

След официалната частще има обяд за всички делегати и гости на Събранието.

Моля, заявете своето участие до 18 юни 2021 год. на :

Тел./ (02)987-47-44 -инж. Бургуджиева,

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            

                                            Председател на УС на СХП: д-р Светла Чамова