Изберете език:

   Съюз по хранителна промишленост

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

         МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

       БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПОКАНА

Дванадесeти национален симпозиум

”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки и актуални проблеми на законадателството в областта

на храните” на теми :

ЕТИКЕТИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ХРАНИТЕ

ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ -

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ и КОНТРОЛ

ПРЕГЛЕД НА ИНТЕГРИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ.

СТАНДАРТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ И ФУРАЖИ: BRC, IFS, GMP + И ДР.

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ-под нормативни Наредби

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ

30 .06 . 2021 г.

Дом на науката и техниката , гр. София, ул. „Г.С. Раковски „ 108, зала № 4, ет.2

Симпозиума ще се проведе само в присъствена форма ,поради липса

на достатъчен брой участници за он лайн форма

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ЦЕЛ: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Дискусия по всички въпроси, представляващи интерес за производителите от хранителния бранш относно проверки от контролните органи от Българските ведомства и ЕС. Симпозиумът ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно.

30 юни , сряда , 2021 г. 10,00-17,00 часа

      Новият закон за агрохранителната верига

      Новият закон за храните – подзаконова нормативна уредба      

      Преглед на интегрираните системи за управление на качеството и безопасността на храните.

      Стандарти за търговия с храни и фуражи: BRC, IFS, GMP + и др.

      Как да защитим системата си за самоконтрол пред контролните органи ?                                                                                      

      Законодателство, регламентиращо изискванията към   етикетиране на храните и представяне на хранителната информация – важни изисквания.      

      Добавки в храните и хранителни добавки – регулиране и съвременни законодателни изисквания. Изисквания при внос от трети страни.                    

      Изисквания към опаковките за храни и напитки. Актуална информация

      Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й.

      Обучение и практически упражнения на тема етикетиране и енергийна стойност  

      Въпроси и обмен на информация между участниците в симпозиума и поканените лектори.

       За лектори предварително са поканени:   Експерти от МЗХГ, от БАБХ, УХТ , от Тюф Рейланд   -България, ИЦ «Алмитест», г-жа Надежда Василева, проф. Йордан Гогов,

г-н Иван Иванов и др.експерти и специалисти.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дискусионен форум с въпроси към лекторите в симпозиума

Закриване на форума и раздаване на сертификатите

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 30.06.2021

Име и фамилия …………………………………………………….

Месторабота …………......................................бранш..........................Длъжност.....……….....

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура: адрес: град………………………ул.№……………………………………

ЕИК …………………......................................М.О.Л. ………………….…………….

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 23.06. 2021 г. на адрес:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 02 / 987 47 44

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 23.06. 2021 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 80 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е   60 лв. без ДДС

-  инспектори от БАБХ, научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици не плащат такса за участие.

-   В платената такса са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

3. Регистрацията на участниците е на 30.06.2021 год.от 9,00 до 9, 50 часа в зала № 4 ,ет.2

Дом на техниката, гр. София, ул. Г С Раковски 108

4. Занятията се провеждат в същата зала от 10,00 до 17,00 часа.

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:             АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                            

Съюз по хранителна промишленост                       Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                   София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                           Тел : (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                           инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                             e-mail:
ufi_sb@abv.bg