Изберете език:

СЪЮЗ   ПО   ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРИ ФНТС

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО –ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

 

                                                                          

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   

Качеството нахраните,  пластмасовите опаковки за храни и ограничаване употребата на еднократни пластмасови изделия са основен приоритет в сферата на хранителната индустрия, които гарантират в значителна степен  успешното функциониране на бранша. Принос за осигуряване на качеството имат всички звена в хранителната верига. Поради това  Съюзът по хранителна промишленост за тринадесети , пореден път  организира Национален бизнес-форум на тема :

Качеството на храните и опаковките – гаранция за просперитета на фирмите от бранша  и здравословното хранене в България „

който ще се проведе на 26 май  2021 г. ( сряда ) от 10,00 часа в зала №4, ІІ етаж в Дом на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108

Форума ще се  проведе  при стриктно спазване на противоепидемичните мерки !

Целта на форума е да бъдат дискутирани актуалните проблеми в областта  на качеството на храните, пластмасовите опаковките за хрании и мерките за ограничаване употребата на еднократни пластмасови изделия от гледна точка на производители, преработватели,търговци и потребители, както и на  контролните и сертифициращи органи в страната.

 Обект на дискусията ще бъде и взаимодействието между отделните звена в

хранителната верига с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки, за защитата на добросъвестните производители и  борбата с нелегалните производители и вносители на храни и напитки.       

В кръглата маса ще вземат  участие експерти от съответните министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на големи фирми, потребителски и работодателски организации, депутати и представители на медиите.

Участието Ви в кръглата маса ще даде възможност да представите своята позиция, да формулирате проблемите си и  да зададете актуални  въпроси към експертите.  След това форума ще обсъди общата  визия и  какво е необходимо за решаване на реалните проблеми по отношение качеството на храните и опаковките за храни в сферата на  хранителната индустрия.

Основни тематични направления за дискусията/предварителни/

Панел А.Опаковки за храни и мерки за ограничаване употребата на  еднократни пластмасовите изделия

 1. Опаковки за здравословните храни- законодателство и нови наредби
 2. Нови изисквания за етикетиране на предварително опакованите стоки за продажба на дребно
 3. Изменение на Закона за управление на отпадъците
 1. Организации за оползотворяване на  пластмасовите отпадъци.
 2. Европейски политики срещу замърсяването с пластмасови отпадъци. Европейска директива за ограничаване употребата на еднократни пластмасови изделия

За участие с презентации и в дискусията са поканени представители на:

МЗХГ,БАБХ ,Министерство на околната среда и водите ,  Представители на организации за оползотворяване на отпадъци,БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ, ИЦ„АЛМИТЕСТ”, Представител на фирма  INTRAMA, и др.

Панел Б.  Качеството на храните –  състояние и перспективи

 1. Качеството на храните и здравословното хранене в България
 2. Прилагане на европейските схеми за качество на храните
 3. Качество на храните и здравословно хранене по време на пандемията от Ковид 19.
 4. Развитие на занаятчийското и фермерско производство и пазари  - проблеми и бъдеще

        V.          Малкия бизнес и фермите – проблеми, законност и модернизация

        VI.        Защитени наименования  за произход в Европейския регистър

        VII.       Двойните стандарти – проблеми няколко години по-късно

 1. Нови Наредби в  националното  законодателство в областта на храните-

               Етикетирането на храните и др.

За участие с презентации и в дискусията са поканени представители на:

Министерство на земеделието, храните и горите ,Център за оценка на риска по хранителната верига , БАБХ , НЦОЗА, Георги Събев  - експерт от Европейския парламент, проф. Веселка Дулева, проф. Донка Байкова, Гергана Кабаиванова  - управител на Фондация LocalFood.bg  ,инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/ ,Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“ , Иван Гунчев – управител на Натурално ДЗЗД - гр. Пловдив и др.

ПРОГРАМА:

 • Откриване на форума от  д-р Светла Чамова – председател на СХП.
 • Презентации на специалисти, становища на експерти от различните ведомства и министерства, браншови съюзи, потребителски организации, институти, консултантски фирми .....
 • Дискусия между участниците по разглежданата  тема.
 • Анализ на направените предложения и изготвяне на заключение от проведената дискусия на кръглата маса с последващо уведомяване и съдействие от институциите за успешно решаване на проблемите свързани с качеството на храните.

 Всички мнения и  предложения от форума ще бъдат  обобщени и изпратени официално до  ведомствата, които имат отношение към проблема с качеството на храните!

Участието във форума е без такса!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ    26.05.2021

Име и фамилия  ………………………………………      До 35 год ................Над 35 год.......................

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код……… град……………… ул.№…………………………………Тел……….......... E- mail………………………

Дан.№ ……………… БУЛСТАТ ………………… М.О.Л. …………….…………….

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в кръглата маса.

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Моля, направете вашата заявка за участие до 20. 05. 2021  год. на адрес:

Съюз по хранителна промишленостСофия 1000, ул. Раковски 108, офис 408;   

Тел.: 02/ 987-47-44 , GSM: 0888 /72 24 82; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.