Изберете език:

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО АГРОСТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

                     П О К А Н А               проект!

С участието на Мария Габриел- европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – видеообръщение към участниците

и с любезното съдействие на

Сдружение «Териториална организация на НТС с Дом на техниката Пловдив»

Регионален научно-технически съюз по хранителна промишленост – гр.Пловдив

Съюз на изобретателите в България

Организират

ТРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”

„Храните – в сърцевината на Европейския зелен пакт”

18ноември 2020 год.

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив,

бул. “Марица” 26,етаж 2, аула 205

Конференцията ще се проведе при пълно спазване на

противоепидемичните мерки за безопасност!!!


Програма – проект:

ЦЕЛ на конференцията: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш

Участници: Конференцията ще бъде полезна за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно

АУЛА 205

9:30 - 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 - 10:15

Откриване:

• Проф. д-р инж. Пламен Моллов - ректор на Университет по хранителни технологии

• д-р Светла Чамова, председател на Съюз по хранителна промишленост при ФНТС
• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации –
EITFoodHub България

 

 

10:15 - 10:30

Мария Габриел, европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – видеообръщение към участниците

10:30 - 11:00

Въведение:Стратегията „От фермата до трапезата“; Стратегическият план по ОСП в България

• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EITFoodHub България

11:00– 11:30

FarmtoFork: Иновации и технологии в храните

• Проф. Ангел Ангелов, катедра Биотехнология, Център за обучение по качество и безопасност на храните, Университет по хранителни технологии – Иновативни подходи за осигуряване на безопасността в хранителната верига /FarmtoFork от гледна точка на науката

3D принтиране на храна – Медицински университет – Варна

11:30 – 12:30

FarmtoFork: Кръгова икономика

• Примерът на Нидерландия

• Асен Ненов – Институт по кръгова икономика

• Александра Велкова, AtlasAgroScience - Иновации в управлението на отпадъците и земеделието чрез кръгова икономика

12:30 - 13:30 Обяд

13:30 - 14:30

FarmtoFork: Профили на хранителните съставки; промяна в състава на преработените храни; определяне на максимални допустими количества на някои хранителни вещества

• Проф. д-р Веселка Дулева, Национален консултант по хранене и диететика към Министерство на здравеопазването, началник отдел „Храни и хранене“ в Национален център по обществено здраве и анализи, представител на България в Световната здравна организация по хранене и хранителна политика

• Д-р Михаил Околийски, експерт "Обществено здраве" в българския офис на Световната здравна организация

  • Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми и научни звена
  • Разработки на нови продукти на млади учени и студенти в областта на ХВП

 

14:30 - 15:30
FarmtoFork: По-добра рамка за корпоративно управление; интегриране на устойчивостта на ХВП в корпоративните стратегии

• мултинационални компании, членове на сдружение “Храни и напитки България“ – Nestle, Danone, Mondelez ???

• Д-р Радева, Обединена Млечна Компания ???

 

15:30 - 16:00 Време за кафе и Networking

16:30 - 17:30
FarmtoFork: Преразглеждане на законодателството на ЕС относно материалите, предназначени за контакт с храни

• представител на Министерство на околната среда и водите -

• представител на ЕКОПАК ??

• представител на INTRAMA ??

17:30 - 18:00 Заключения от деня и закриване на конференцията

Закриване на конференцията и раздаване на сертификатите

 

 

За лектори на Конференцията са поканени водещи експерти и специалисти от страната по предварително посочените теми!


 

*Настоящата програма подлежи на промени, моля да проверявате на сайта

на Съюз по хранителна промишленост – www.ufi-bg.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в конференция 18.11.2020

Име и фамилия ……………………………………………………..…ЕГН…………………......

Месторабота …………........................................бранш.........   Длъжност.....……….....тел.............

Данни за фактура: П.Код………град………………………ул.№………………………………….............

ИН по ДДС …………………......................................М.О.Л. ………………….……………

Дата ……………………                                                        Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 13.11. 2020 г. на адрес: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Или София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 13.11. 2020 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 50 лв. , без ДДС., 60 лв. с ДДС

- за редовни членове на СХП такса участие е   40 лв. без ДДС

-          научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици, БАБХ,

                 не плащат такса за участие

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

3. Регистрацията на участниците е на 18.11.20 год.от 9,00 до 9,50 часа в двете зали

4. Занятията се провеждат в залите от 10,00 до 17,00 часа на 18.11.2020 год.

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:                            АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                              

Съюз по хранителна промишленост                                                 Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                                                София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                                                     Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                                                       инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;

                                                                                                                          e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.