Изберете език:

СЪЮЗ   ПО   ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРИ ФНТС

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО –ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ЗА АГРОСТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ

 

                                                                          

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Стратегията "От фермата до трапезата" е ключов елемент от Европейския зелен пакт, очертаващ пътя, по който до 2050 г. Европа ще се превърне в първия климатично неутрален континент. Тя представлява нов комплексен подход към значението, което отдават европейците на устойчивостта и има за цел изграждането на устойчиви хранителни вериги, които да работят в интерес на потребителите, производителите, климата и околната среда.

Стратегията обхваща цялата продоволствена верига (системата за производство, доставка и потребление на храни) и изгражда рамка за серия от предстоящи законодателни и незаконодателни предложения, с които да бъде реализирана амбицията на ЕС за превръщане на европейските храни – вече доказан еталон за безопасност и качество, и в световен стандарт за устойчивост.

В тази връзка, Съюзът по хранителна промишленост за тринадесети, пореден път организира Кръгла маса с международно участие на тема:         

СТЪПКА ПО СТЪПКА ПО ПЪТЯ«ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА»

която ще се проведе на 08 октомври 2020 г. ( четвъртък ) от 10,00 часа в зала №4, ІІ етаж в Дом на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108

Новите амбиции на ЕС за преход към устойчиви системи в сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и тяхната реализация, безспорно поставят нови предизвикателства, но също така и предоставят нови възможности за продължаващото конкурентоспособно и устойчиво развитие на индустрията за производство на храни и напитки в страната.

Организираният от СХП, в партньорство с Института за агростратегии и иновации, дискусионен форум предоставя възможност на участниците: да се запознаят в по-голяма конкретика със стратегията и произтичащите от нея ангажименти и действия на европейско и национално ниво; да повишат информираността си за създадените и предстоящите възможности за подкрепа в прехода към устойчиви хранителни системи; да почерпят познания от опита на други европейски държави в кръговата трансформация и активно да се включат с мнения и въпроси в обсъжданията и в обобщената визия по темата.

Обект на дискусията ще бъде и взаимодействието между отделните звена в хранителната верига с компетентните власти, ролята на държавните институции във формирането и отстояването на национално отговорни позиции в процеса на обсъждане и приемане на европейските инициативи по Стратегията и за реализирането на ефективни инструменти в подкрепа на индустрията в осъществяването на прехода към устойчиво производство и потребление на храни.

В кръглата маса ще вземат участие експерти от компетентните министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на големи фирми, потребителски и работодателски организации и представители на медиите.


Проект на програма

Кръгла маса

СТЪПКА ПО СТЪПКА ПО ПЪТЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА”

 

9:30 - 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 - 10:15

Откриване:
• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации –
EITFoodHubБългария

• д-р Светла Чамова, председател на Съюз по хранителна промишленост при ФНТС

10:15 - 11:15

Въведение: Стратегията „От фермата до трапезата“; Стратегическият план по ОСП в България

• инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/

• Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“

• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EITFoodHubБългария

 

11:15 -12:00

Новото голямо предизвикателство пред стратегическите документи

Q&A интерактивна дискусия с публиката - модератор Светлана Боянова

• Д-р Димитър Димитров, държавен експерт, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ Министерство на земеделието, храните и горите

• Д-р Евгени Макавеев,директор дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен

център“, Център за оценка на риска по хранителната верига

• инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/

• Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“

 

12:00 -12:10     Надеждни решения за хигиена и безопасност на храните

                                                                      Иван Марков , Биоком Трендафилов ЕООД

 

12:10 - 13:00 Обяд

13:00 - 13:30

Мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

• Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“, Министерство на икономиката –tbc

 

13:30 - 14:00

EIT Food - Водещата инициатива за иновации в храните на Европа - мисия и дейности

• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EITFoodHubБългария

- EIT Food – towards innovative and sustainable food system in Europe

 

 

 

 

14:00 - 14:30
EITFoodInnovationPrizes – опитът на победителите

 

• Александра Велкова, AtlasAgroScience- Иновации в управлението на отпадъците и земеделието чрез кръгова икономика

 

14:30 - 15:15
Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни

Дискусия с модератор Жана Величкова

 

• Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка

• Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“

 

15:15 - 15:30 EITFoodHubNetworking

 

*Настоящата програма подлежи на промени, моля да проверявате на сайтовете на Съюз по хранителна промишленост – www.ufi-bg.com и на Институт за агростратегии и иновации - www.agroinnovations.bg за актулната програма.

 

Всички мнения и предложения от кръглата маса, ще бъдат обобщени и изпратени официално до ведомствата, които имат отношение към обсъждането и реализирането на заложените в Стратегията от „Фермата до трапезата“ цели, дейности и ангажименти.

Участието в кръглата маса е без такса!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия ………………………………………………………………....…………………………………..………………

Месторабота………………….....………………, бранш..........................., Длъжност.............…………..

П.Код……… град……………… ул.№……………………………Тел………….........

E- mail……….…..…………..……

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в кръглата маса.

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Моля, направете вашата заявка за участие до 5. 10. 2020 год. на адрес:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408;   Тел./факс: 02/ 987-47-44

GSM: 0888 /72 24 82; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.