Изберете език:

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

П О К А Н А

С любезното съдействие на

Сдружение «Териториална организация на НТС с Дом на техниката Пловдив»

Регионален научно-технически съюз по хранителна промишленост – гр.Пловдив

Съюз на изобретателите в България

Организират

ДВАНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

на тема

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

30 октомври 2019 год.

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив,

бул. “Марица” 26, в аудитория Хоризонт, Бл. 2,


 


Теми:

 • Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия
 • Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес - нови гъвкави инструменти за бъдещето развитие на политиката на качеството. Регистрация на защитени географски означения и       храни с традиционно специфичен характер Стандартите за храни – възможност за гарантиране на качествени продукти на пазара
 • Интегрирани системи за управление на качеството и

           безопасността на храните ISO 9001:2015-новата версия на ISO 9001:2008,

           стандарти за търговия с хранителни продукти- -BRC, IFS и др

 • Хранителните добавки и добавки в храни – законодателни изисквания
 • Опаковките на храните – най-новите изисквания
 • Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти.Финансиране и субсидиране на иновационни проекти
 • Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирмии научни звена
 • Разработки на нови продукти на млади учени и студенти в областта на ХВП

 

 

 

ЦЕЛ на конференцията: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Практически упражнения и дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш относно проверка от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Участници: Конференцията ще бъде полезна за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно

   СРЯДА , 30 октомври, 2019 г.   

9:00-10,00           Регистрация - УХТ, пред аудитория Хоризонт, Бл. 2

10:00                 Откриване на Конференцията

10,00 – 17,00   Презентации на тема:

 • Иновациите в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи.Регистриране на нови продукти и защита от нелоялна конкуренция на новите продукти
 • Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия
 • Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес - нови гъвкави инструменти за бъдещето            развитие на политиката на качеството. Регистрация на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер .
 • Хранителни добавки и добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания.
 • Етикетиране, пускане на пазара и контрол върху хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 на МЗ и Директива 2002/46/ЕО., ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ
 • Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните ISO 9001:2015-новата версия на ISO 9001:2008, стандарти за търговия с хранителни продукти- - BRC, IFS и др
 • Хранителните добавки и добавки в храни – законодателни изисквания
 • Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти.Финансиране и субсидиране

                 на иновационни проекти

 • Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми и научни звена
 • Разработки на нови продукти на млади учени и студенти в областта на ХВП
 • Официален контрол – най-новите изисквания
 • Кръгла маса - въпроси към лекторите
 • Закриване на семинара и раздаване на сертификатите

За лектори на Конференцията са поканени водещи експерти и специалисти от страната по предварително посочените теми!

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в конференция 30.10.2019

Име и фамилия ……………………………………………………..…ЕГН…………………......

Месторабота …………........................................бранш.........   Длъжност.....……….....тел.............

Данни за фактура: П.Код………град………………………ул.№………………………………….............

ИН по ДДС …………………......................................М.О.Л. ………………….……………

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 24.10. 2019 г. на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 24.10. 2019 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 60 лв. , без ДДС., 72 лв. с ДДС

- за редовни членове на СХП такса участие е   50 лв. без ДДС

-          научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици, БАБХ,

                 не плащат такса за участие

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

3. Регистрацията на участниците е на 30.10.19 год.от 9,00 до 9,50 часа в

4. Занятията се провеждат в същата зала от 10,00 до 17,00 часа на 30.10.2019 год.

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:                            АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                              

Съюз по хранителна промишленост                                                  Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                                                София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                                                      Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                                                       инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;

                                                                                                                        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.