Изберете език:

                                                          СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРИ ФНТС

                                                       ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

 

                                                       П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  

Качеството нахранителните продукти е основен приоритет в сферата на хранителната индустрия и гарантира в значителна степен успешното функциониране на бранша. Принос за осигуряване на качеството имат всички звена в хранителната верига. Поради това Съюзът по хранителна промишленост за единадесети , пореден път организира Кръгла маса на тема      

« КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ »,

 

която ще се проведе на 29 май 2019 г. ( сряда ) от 10,00 часа в зала №3, ІІ етаж в Дом на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108

Целта на кръглата маса е да бъдат дискутирани актуалните проблеми в областта на качеството на храните от гледна точка на производители, пререботватели,търговци и потребители, както и на контролните и сертифициращи органи в страната.

Обект на дискусията ще бъде и взаимодействието между отделните звена в

хранителната верига с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки, за защитата на добросъвестните производители и борбата с нелегалните производители и вносители на храни и напитки.       

В кръглата маса ще вземат участие експерти от съответните министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на големи фирми, потребителски и работодателски организации, депутати и представители на медиите.

Участието Ви в кръглата маса ще даде възможност да представите своята позиция, да формулирате проблемите си и да зададете актуални въпроси към експертите. След това форума ще обсъди общата визия и какво е необходимо за решаване на реалните проблеми по отношение качеството на храните предлагани на българския пазар.

Основни тематични направления за дискусията

 

Панел А. « Качеството на храните – мит или реалност »

I. Биологичното производство – актуални проблеми и решения

1. От производителя до крайния потребител

2. Законодателство

3. Сертифициращи органи и официален контрол

4. Подпомагане и перспективи за развитие

5. Алтернативи на биологичното производство

II.Двойните стандарти – една година по-късно

III. Замърсители в храните

Панел Б.Оползотворяване на хранителни отпадъците

  1. I.Екарисажите в България – минало, настояще и бъдеще
  2. II.Организации за оползотворяване на отпадъците

     1. Европейски политики срещу замърсяването с пластмасови отпадъци. Европейска директива за ограничаване употребата на еднократни пластмасови изделия

ПРОГРАМА:

  • Откриване на кръглата маса от д-р Светла Чамова – председател на СХП.
  • Презентации на специалисти, становища на експерти от различните ведомства и министерства, браншови съюзи, потребителски организации, институти, консултантски фирми и др.
  • Дискусия между участниците по разглежданата тема.
  • Анализ на направените предложения и изготвяне на заключение от проведената дискусия на кръглата маса с последващо уведомяване и съдействие от институциите за успешно решаване на проблемите свързани с качеството на храните.

Всички мнения и предложения от кръглата маса, ще бъдат обобщени и изпратени официално до ведомствата, които имат отношение към проблема с качеството на храните.

Участието в кръглата маса е без такса!

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия ……………………………………………………..… ЕГН……………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код……… град……………… ул.№…………………………………Тел……….......... E- mail………………………

Дан.№ ……………… БУЛСТАТ ………………… М.О.Л. …………….…………….

Дата ……………………                                    Подпис:.........................................

Моля, направете вашата заявка за участие до 23. 05. 2019 год. на адрес:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408;   Тел./факс: 02/ 987-47-44

GSM: 0888 /72 24 82; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.