Печат 

                      

ПОКАНА

за

Национален двудневен научно - практически  курс

Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки

                                                                          28 и 29 септември,   2015 година

София

Целта на курса  по  органолептичен анализ е да запознае  участниците от фирмите  с методологията на органолептичния анализ, с неговото място и роля при оценка качеството на различни хранителни продукти. Kурсистите ще получат знания относно основните тестове за определяне на сензорната чувствителност на оценителите за външен вид, мирис, конситенция и вкус, с организацията на задължителните дегустационни процеси, със стандартни методи за оценка, обработка и интерпретация на резултатите от анализа.

           Чрез получените знания , те ще могат компетентно и обективно да правят органолептична оценка в процеса на производство и реализация, както и да прилагат най-подходящи стандартни тестове за проучване на потребителското мнение за съществуващи и нови продукти на пазара.

          Провеждат се и практически упражнения по органолептичен анализ на храни и напитки от различни браншове на хранително-вкусовата промишленост, обединени по направления.

ПРОГРАМА НА КУРСА

I  модул - Теория “Сензорен анализ”

1. Органолептичен анализ на продуктите в ХВП – същност и значение.

2. Физиологични аспекти на сензорното оценяване  – видове, устройства и механизъм на действие на основните усещания. Фактори, влияещи върху оценките на изследваните продукти.

3.Методи и стандартни тестове в сензорния анализ, приложение, процедура и обработка на резултатите.

4. Организация на дегустационния процес – общи изисквания, видове, изисквания към процедурата за провеждане.

5.Подбор и подготовка на дегустатори – етапи, същност. Специфични източници на грешки при сензорните оценявания.

                

  IIМодул - Практически упражнения“Сензорен анализ”

1. Тестване на дегустаторите по отношение на праговете на усещане и разпознаване на

     четирите основни вкуса – сладко, кисело, горчиво и солено.

2. Тестове за определяне чувствителността на сетивата за зрение и обоняние.

3.Органолептична оценка на продукти от ХВП в следните направления:

3.1. Органолептичен анализ на хляб и хлебни и сладкарски изделия.

3.2. Органолептичен анализ на месо и месни продукти.

3.3. Органолептичен анализ на мляко и млечни продукти.

3.4. Органолептичен анализ на плодове и зеленчуци и продукти, получени от тях.

3.5. Органолептичен анализ на основни групи напитки: студени /безалкохолни и

      минерални води;  топли – различни видове кафе и чай.

3.6. Органолептичен анализ на полуфабрикати, готови ястия и десерти, произвеждани в

       заведения за хранене и кетъринг фирми.

Практическите упражнения се провеждат в най-новата и модерна лаборатория по сензорен анализ в София.

След завършване на курса на участниците се издава сертификат за успешно завършен курс.

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 10.09. 2015 г.  заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса.

-          Приемат се и заявки по телефон или факс, както и чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 120 лв. без ДДС,  144 лв.  с ДДС

-          За редовни членове на СХП таксата за участие е 100 лв. без ДДС, 120 лв. с ДДС

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски, сертификати.

-         

3. Регистрацията на участниците  - за София: е на 17.09.15 год.от 9,00 до 9,45 часа в Дом на техниката, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 108, ет. 4, офис 408

1 ден – от 10,00–17,00 часа с кафе-пауза (11,00-11,15) и обедна почивка (12,30-13,00).

2  ден – занятията започват от 9,00 и  завършват в 16.00 часа, с две кафе-паузи  (11,00-11,15; 15,00-15,15 ч); обедна почивка (12,30 –13,00);

Сумите се превежда по сметка:                                      АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                       Съюз по хранителна промишленост                     Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ  София Окръг                  София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

 BIC код: BPBIBGSF                                                   Тел/Факс: (02) 987-47-44,                   

 IBAN:  BG05BPBI 7942 1019 1562 01                     инж. Бургуджиева,  GSM 0888 72 24 82;

                                                                                       e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в курс по органолептичен анализ

Име и фамилия  ……………………………………………………..… ЕГН………………. Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………… П.Код………… град……………………… ул.№…………………………………Тел………….

Дан.№ ……………… БУЛСТАТ ………………… М.О.Л. …………….…………….

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до  10.септември.2015 г. на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост