Изберете език:


Съюз по хранителна промишленост  -   София

 

 ПРОВЕЖДА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професия 

“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

 “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”

(трета квалификационна степен)

/ от 19.0123.01.2015 год. /

 

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочената специалност. Обучението ще се проведе задочно, като за целта са планирани 2 / два/ модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от бранша ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. Практиката се провежда в специализирани работилници. На всеки участник ще бъдат раздадени учебени материали и програма, от които трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия за валидиране на знанията.

       Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните        образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

     Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със

“Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН

Първия модул на обучението ще се проведе на  19, 2021, 22 и 23. 01. 2015 год. в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски”  № 108, зала № 108. Тогава ще бъде определена и датата за втория модул.

      Присъствието на І -я  модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

       Продължителността на обучение е пет дни по 8 учебни часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули. Броят на участниците в курса не              трябва да бъде повече от 12 човека и по-малко от 6 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

       Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

       Курсът ще започне в 11.00 часа на 19.01.2015 год. в  Дом на техниката, София, ул. ”Г.С.Раковски” № 108, 1 етаж, зала № 108

      Регистрацията на участниците е на 19.01.2015 год. от 10,00 до 11,00 часа в офис 408, 4 етаж, Дом на техниката - София

      Цената на курса е 550 лева

       В цената са включени всички разходи по провеждане на обучението – теория и практика, учебни материали, материали за практическите занятия, разходи за Държавния изпит и        издаване на Свидетелство за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски.

       Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

     Съюз по хранителна промишленост                                   

       София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
       Тел./факс: 02/ 987-47-44;  088
8 /72 24 82  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                     

       Инж. Соня Бургуджиева                                                    

       

Сумите се превеждат по банковата сметка на

Съюз по хранителна промишленост                       

„Юробанк България” , ФЦ  София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

IBANBG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        
                                                                                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до
16. 01. 2015 г.

Таксите могат да се внесат и в брой в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия ........................................................................................................…………………………………………..….......................................

 

Месторабота …………………………..............................................................................………Длъжност.....……….........................………........ Бранш ................

П.Код………град………………………ул.№……………............................………………………Тел….........................................……….

Данни за фактура:  Адрес:............................................................................................................................................

ИН по ЗДДС:     ……….................…………       М.О.Л. …………....................……….…………….e-mail.........................................

Дата ……………………                                                                                                  Подпис:.........................................

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.