Изберете език:
 

     СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ        

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

в БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

П О К А Н А

СЪЮЗЪТ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ иФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯорганизират съвместно с

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

и с любезното съдействие наСъюз на изобретателите в България

ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

25 октомври 2023 год.

Университет по хранителни технологии -Пловдив

бул. Марица 26, аудитория Хоризонт, Бл. 2.

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ-ЛЕКТОРИ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ В СБОРНИК НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ СISSNНОМЕР


ТЕМИ:

 • Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия  
 • Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес - нови гъвкави инструменти за бъдещето развитие на политиката на качеството. Регистрация на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.
 • Хранителните добавки и добавки в храни – нови законодателни изисквания
 • Иновации в опаковките на храните
 • Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти. Финансиране и субсидиране на иновационни проекти
 • Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми и научни звена
 • Разработки на нови продукти на млади учени и студенти в областта на ХВП

 

ЦЕЛ на конференцията: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др. Представяне на нови продукти и технологии от хранителния бранш.Дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш

Участници: Конференцията ще бъде полезна за млади научни работници и специалисти от ХВП, студенти, докторанти,собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на

предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно и др.

   сряда , 25 октомври, 2023 г.     

9:00-10,00           Регистрация - УХТ, аудитория Хоризонт, Бл. 2

10:00                 Откриване на Конференцията

10,00 – 17,00   Презентации на тема:

 • Иновациите в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи.Регистриране на нови продукти и защита от нелоялна конкуренция на новите продукти
 • Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия
 • Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес - нови гъвкави инструменти за бъдещето            развитие на политиката на качеството. Регистрация на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер .
 • Хранителните добавки и добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания.
 • Иновации в опаковките на храните
 • Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти.Финансиране и субсидиране

                 на иновационни проекти

 • Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми и научни звена
 • Разработки на нови продукти на млади учени, студенти и ученици в областта на ХВП
 • Кръгла маса - въпроси към лекторите
 • Закриване на Конференцията и раздаване на сертификатите

За лектори на Конференцията са поканени водещи експерти и специалисти от ведомства и институти в страната по предварително посочените теми!

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в конференция 25.10.2023

Име и фамилия ……………………………………………………..…ЕГН…………………......

Месторабота …………........................................бранш.........   Длъжност.....……….....тел.............

Данни за фактура: П.Код………град………………………ул.№………………………………….............

ИН по ДДС …………………......................................М.О.Л. ………………….……………

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 19.10. 2025 г. на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 19.10. 2023 г. Тя се приема по телефон или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Конференцията е без такса за участие - фирми, научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, докторанти, студенти и ученици, БАБХ, министерства и др.

3. Регистрацията на участниците е на 25.10.23 год.от 9,00 до 9,50 часа

4. Конференцията се провежда от 10,00 до 17,00 часа на 25.10.2023 год.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                              

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408 BIC                                                                          

Тел: (02) 987-47-44, инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.