Изберете език:

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   

Качеството на продукцията е основен дълг на производителите на храни и най-сигурният гарант за просперитета на бранша. Информациите, свързани с качество на храните, заливат непрекъснато всички медии с верни и неверни твърдения, недоказани обвинения към производителите, а понякога и с откровени хули.

В тази връзка Съюзът по хранителна промишленост реши да акцентира на тази тема на поредната си, станала вече традиционна, кръгла маса.   Ето защо, надсловът на тазгодишния, осми поред форум е:            

« ИНФОРМИРАН ИЛИ МАНИПУЛИРАН Е БЪЛГАРСКИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ»

Кръглата маса се провежда със съдействието и под патронажа на Българска агенция по безопасност на храните.

Кръглата маса ще се проведе на 31 май  2017 г. ( сряда ) от 10,30 часа в зала №3, ІІ етаж в Дом на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108

Целта на кръглата маса е да бъдат обсъдени задълженията на българските производители за правилното информиране на потребителите, новите европейски практики за контрол на качеството на храните. Обект на дискусия ще бъде и взаимодействието на производителите с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки, за защитата на добросъвестните производители, и за борбата с нелегалните производители и вносители на храни и напитки.

           

За участие в кръглата маса ще бъдат поканени експерти от министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на големи фирми, потребителски и работодателски организации, депутати, представители на медиите.

Предложенията и мненията, обсъждани на кръглата маса, ще се обобщят и изпратят официално до всички ведомства, които имат отношение към проблема.

Основни тематични направления за дискусия:

 1. Държавни  органи

Специфики на новата регулаторна система на ЕС в сферата на контрола на храните и ролята на компетентните държавни органи за контрол и стимулиране на качественото производство на храни и напитки.

  1. БАБХ - законодателство
  2. МЗ - детско хранене
  1. МИ – Комисия за защита на потребителите
  2. Темата от гледна точка на правото
 1. Производители и медии

Етикетиране – отговорност към потребителя или начин за увеличаване на продажбите.

а. Национален съвет за саморегулация и EUPledg

b. Рекламна асоциация и медии

c. Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

d.Асоциация на месопреработвателите в България

 1. Акредитирани  лаборатории,  сертифициращи организации и стандарти – гарант за качеството на храните и напитките.
  1. БСА
  2. БИС
  3. МЗХ

ПРОГРАМА:

 • Откриване на кръглата маса от д-р Дамян Илиев, изп. директор на Българска         агенция по безопасност на храните и д-р Светла Чамова – председател на СХП.
 • Презентации на специалисти, изказвания на експерти от различните ведомства и министерства, браншови съюзи, потребителски организации, институти, консултантски фирми и др.
 • Дискусия между участниците по разглежданите проблеми.
 • Анализ на направените предложения и изготвяне на решения от дискусиите на кръглата маса за уведомяване и съдействие от институциите.

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Участието Ви в кръглата маса ще даде възможност да представите своята позиция, да формулирате проблемите си, да зададете въпроси към експертите и заедно да оформим общата си визия за развитие на хранително-вкусовата промишленост.

Вярваме, че оценявате ползата от тази дискусия и оставаме в очакване на  положителен отговор от Ваша страна.

ИНЖ. СОНЯ БУРГУДЖИЕВА                                               Д-Р СВЕТЛА ЧАМОВА                                                        

ГЛ. СЕКРЕТАР НА СХП                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СХП

Участието в кръглата маса е без такса!

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия  ……………………………………………………..… ЕГН……………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код…… град……………… ул.№…………………………………Тел……….......... E- mail………………………

Дан.№ ……………… БУЛСТАТ ………………… М.О.Л. …………….…………….

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Моля, направете вашата заявка за участие до 26.05.2017 год. на адрес:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408;    Тел./факс: 02/ 987-47-44

GSM: 0888 /72 24 82; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.